Zauważenie warunków mieszkaniowych w danym kraju, a także stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych użytkowników, uznanych za społecznie właściwe, należy do definicji standardu budownictwa mieszkaniowego. Standard mieszkaniowy w Polsce jest tematem bardzo złożonym. Występuje duże zróżnicowanie dotyczące standardu mieszkaniowego w Polsce. Ponadto należy dodać, że nie jest to jeden określony model standardu.

Jeśli natomiast chodzi o rzeczywiste warunki mieszkaniowe uwzględnia się powierzchnie mieszkania czyli jego wielkość, rozwiązania techniczne, estetykę i jakość robót – jeśli chodzi o wykończenie budynków mieszkalnych i mieszkań, a także ich wyposażenie. Ponadto zwraca się uwagę na stopień izolacji od uciążliwości zewnętrznych